Skip to content
5.8.2022

Mäntän Seudun Reserviläisten SRA-ampujan kurssi

Mäntän Seudun Reserviläiset toteutti SRA-kurssin jäsenten pyynnöstä 13. heinäkuuta rajatulle joukolle yhdistyksen jäseniä. Keuruun ampumaradalla järjestetyllä kurssilla käytiin aluksi läpi teoriaosuus, jonka jälkeen järjestettiin kirjallinen koe. Kokeen jälkeen oli käytännön harjoitteluosuus ampumaradalla. Kurssin vetäjänä toimi Antti Saarilahti.

Kuvat kurssilta: Juha Happonen.

Kurssin vetäjä Antti Saarilahti opastaa kurssilaisia.

Kurssin käytännön osuus toteutettiin pistooliammuntana.